Kontakt:

Opština Novi Bečej
Adresa: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej, Republika Srbija
Kontakt osoba:
E-mail:
Telefon: +381 23 772 320

Opština Šandorfalva
Adresa: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1, Hungary
Kontakt osoba: Gajdosné, Pataki Zsuzsanna
Email: polghiv@sandorfalva.hu
Telefon:  +36 6 257 2963

Pošalji poruku

Kontakt

Pošaljite nam email.

Šalje se

Ova internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovorna iskljčivo Opština Novi Bečej i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.

2018-2020.

Log in with your credentials

Forgot your details?