Edukativni rad sa decom na prostoru Specijalnog rezervata prirode “Slano kopovo’’ je pravac u
kom se razvijao rezervat usled čega je i postao mesto gde deca, uz pažljivo osmišljene sadržaje,
mogu da razvijaju svoju kreativnost, percepciju sveta oko sebe i ekološku svest.

U okviru projekta Rehab NatCult Heritage, u sredu i četvrtak, 17. i 18. aprila 2019., biće
organizovane kreativne radionice za decu osnovnih škola iz Novog Bečeja. U sklopu radionica,
planirano je da se deca upoznaju sa prirodnim, kulturnim i tradicionalnim vrednostima ovog
područja, te će u okviru istih imati priliku da se kreativno izraze kroz pravljenje suvenira od
prirodnih materijala, igraju se na način kako su se deca nekada igrala, upoznaju se sa prirodnim
bogatstvom područja Specijalnog rezervata prirode ,,Slano kopovo’’. Takođe, pored saznanja o
vrednostima SRP “Slano kopovo”, deca će se upoznati i sa pravilima ponašanja u ovakvim
zaštićenim prirodnim prostorima i dobiti smernice šta je dozvoljeno, a šta je to što narušava
ekosistem ovog prirodnog dobra.

U nastavku možete videti detaljan program predstojećih radionica kao i fotografije sa radionica
iz prethodnog perioda.

 

Program radionice

 

Kontakt

Pošaljite nam email.

Šalje se

Ova internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovorna iskljčivo Opština Novi Bečej i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.

2018-2020.

Log in with your credentials

Forgot your details?