Naziv projekta

Rehabilitacija zajedničkog prirodnog i kulturnog nasleđa zarad budućeg razvoja regiona
Akronim: Rehab NatCult Heritage
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0128
Ukupan budžet projekta: 557.602,2 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 473.961,87 EUR
Početak projekta: 1. april 2018. godine
Kraj projekta: 31.mart 2020. godine
Nosilac projekta: Opština Šandorfalva
Partner na projektu: Opština Novi Bečej

Lokalne samouprave Šandorfalva i Novi Bečej posvećene su očuvanju i unapređenju prirodnih vrednosti i životne sredine kao i održivom razvoju. U skladu sa tim osnova razvoja projekta jeste očuvanje i efikasno korišćenje prirodnih resursa, na Slanom kopovu kada je reč o Opštini Novi Bečej i jezeru Nadaš kada je reč o Gradu Šandorfalva. Kako obe lokalne samouprave imaju obavezu čuvanja i održavanja ovih zaštićenih dobara zajednički cilj im je razvoj područja zasnovan na razvoju ekoturizma. Kako je potencijal zasnovan na prirodnim vrednostima nedovoljno iskorišćen oba naselja vide značajnu priliku u razvoju ruralnog turizma i ekoturizma.

Osnovni cilj projekta jeste korišćenje  vrednosti i potencijala zaštićenih prirodnih područja za potrebe razvoja ekoturizma kao i oživljavanje turizma, privrede i lokalne zajednice uz jačanje prekograničnog partnerstva.

.

Direktnu korisnici projekta su: lokalno stanovništvo koje je uključeno u pružanje turističkih usluga, turističke organizacije i agencije, upravljači prirodnih dobara (organizacije i pojedinci), deca školskog uzrasta, turisti- ljubitelji prirode.

Celokupna lokalna zajednica predstavlja indirektnu grupu korisnika projekta.

Sve projektne aktivnosti mogu se podeliti u četiri celine:

I Aktivnosti usmerene ka poboljšanju infrastrukturnih uslova za razvoj ekoturizma –izgradnja pristupnih puteva kao i parking prostora, postavka suvenirnice, uspostavljanje edukativne staze unutar SRP „Slano kopovo“; izgradnja neophodne turističke infrastrukture vezane za jezero Nadas (pešački most, osmatračnica, koliba, interaktivne table….), uspostavljanje tematske rute.

II Aktivnosti usmerene ka kreiranju dodatnih vrednosti lokalnih proizvoda – obuke i treninzi vezani za standardizaciju lokalnih proizvoda, uspostavljanje sistema za zajedničku prezentaciju i dustribuciju lokalnih proizvoda, ustanovljavanje brenda „Šandorfalva“…

III Realizacija prekograničnih događaja a sa ciljem podizanja nivoa svesti o važnosti zajdeničkog razvoja ekoturizma – organizacija različitih kulturnih događaja u Novom Bečeju i Šandorfalvi, organizacija fotosafarija kao i implementacija događaja koji za svrhu imaju promociju prirodnih vrednosti čitavog područja.

IV Aktivnosti usmerene na ustanovljavanje i razvoj turističke destinacije – seminari i obuke za profesionalce, razvoj strategije ekoturizma regiona, izrada studije rehabilitacije jezera Nadaš.

Nosilac projekta: Grad Šandorfalva (Republika Mađarska)

Partner na projektu: Opština Novi Bečej (Republika Srbija)

Kontakt

Pošaljite nam email.

Šalje se

Ova internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovorna iskljčivo Opština Novi Bečej i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.

2018-2020.

Log in with your credentials

Forgot your details?