U cetvrtak, 28. marta 2019. u Šandorfalvi Mađarska, održan je sastanak projektnih partnera u okviru Rehab NatCult Heritage projekta, sa ciljem pregleda dosadašnjih aktivnosti. Predstavnici projektnog tima Vodećeg korisnika, grada Šandorfalva,predstavili su napredak u aktivnostima formiranja rezervata za bivole, aktivnosti na promociji i brendiranju jezera Nadas, dok su predstavnici Projektnog partnera, Opštine Novi Bečej, predstavili dosadašnje završne radove na izgradnji suvenirnice, uspostavljanja promotivne platforme kako projekta, tako i Slanog kopova, kao i realizaciju seta radionica odnosno obuke proizvođača lokalnih suvenira. Predstavljene su i aktivnosti koje su u toku i one predviđene za ovu godinu kao što su uspostavljanje interaktivne turističke staze u okviru SRP ,,Slano kopovo”, izgradnja prilaznog puta u rezervatu i narednim događajima u vezi sa projektom – Tiska akademija akvarela, radionice za decu, Ricaj festival i festival ždralova kao i zajednički nastup projektnih partnera na predstojećem sajmu turizma.

 

 

Kontakt

Pošaljite nam email.

Šalje se

Ova internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovorna iskljčivo Opština Novi Bečej i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.

2018-2020.

Log in with your credentials

Forgot your details?