Neposredno nakon uspešno završenog prvog mini sajma NB ECOTOUR koji se održao krajem septembra u Novom Bečeju, usledila je prezentacija projekta ,,Rehab NatuCult Heritage’’ u Novom Sadu.

U okviru 52. Međunarodnog sajma turizma Novom Sadu, uspešno je predstavljen i promovisan projekat ,,Rehab NatCult Heritage’’. Kroz zajednički nastup sa projektnim partnerom i vodećim korisnikom, gradom Šandorfalva iz Mađarske, predstavljeni su resursi i potencijali oba grada i rezultati proizašli iz zajedničke saradnje. Menadžer projekta partnerskog grada Šandorfalve, izjavio je da je dobra saradnja između dva grada izuzetno važna i da se neguje veoma dugo, te da je partnerstvo na ovom projektu došlo sasvim prirodno. Zadovoljan je zajedničkom promocijom, odnosno promocijom projekta i njegovog proizvoda što je zajednička turistička ponuda predstavljena kroz prirodno i kulturno nasleđe partnerskih gradova. Na štandu projekta su prikazani i rezultati i aktivnosti u okviru projekta kroz kratke video projekcije kao i suveniri, odnosno proizvodi lokalnih proizvođača koji su bili uključeni u formiranje suvenirske grupe prošavši kroz edukaciju koja je realizovana u okviru projekta. Na kraju, možemo reći da smo izuzetno zadovoljni posećenošću i interesovanjem koje je naš štand izazvao kod brojnih posetilaca, između ostalih i predstavnika turističkih organizacija, agencija, predstavnika zaštićenih prirodnih dobara Srbije.

 

 

 

Kontakt

Pošaljite nam email.

Šalje se

Ova internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovorna iskljčivo Opština Novi Bečej i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.

2018-2020.

Log in with your credentials

Forgot your details?