Kao što je i prethodno najavljivano u okviru “Rehab NatCult Hertage” projekta, zvanično otpočinju radovi na izgradnji pristupnih puteva Specijalnom rezervatu prirode “Slano kopovo”. Pristupni putevi će se pružati sa severnog ulaza u rezervat, priključenje sa takozvanog Miloševačkog puta, ukupne dužine 425 m sa parkirališnim proširenjem, kao i sa južne strane ukupne dužine 1000m, priključenje sa tzv. Bašaidskog puta. Na ovaj način, svim posetiocima rezervata i korisnicima šireg područja oko rezervata, biće u mnogome olakšan pristup kao i kretanje atarskim putevima. Više možete pogledati na sledećem snimku.

 

 

Kontakt

Pošaljite nam email.

Šalje se

Ova internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove internet stranice je odgovorna iskljčivo Opština Novi Bečej i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.

2018-2020.

Log in with your credentials

Forgot your details?